OPEL Corsa

Cenník

24 hodín (1 deň)

28,00€

2 - 4 dni 

26,00€

5 - 15 dní

24,00€

16 - 29 dní

22,00€

30 a viac dní

20,00€

taxi/food prenájom

19,00€

záloha za vozidlo

200,00€